Збірник матеріалів конференції

Опубліковано: 2021-07-21

Титул і зміст збірника.

СЕКЦІЯ 1. Теоретичні та практичні аспекти педагогічного менеджменту

СЕКЦІЯ 2. Теорія, досвід, проблеми й перспективи сучасної педагогічної науки

СЕКЦІЯ 3. Педагогіка вищої освіти в сучасних трансформаційних умовах

СЕКЦІЯ 4. Психологічні аспекти сучасної освіти

СЕКЦІЯ 5. Сучасні технології в освіті дорослих і професійній підготовці здобувачів освіти